Spain, € | ZH
+ 添加活动
马德里, 马德里社区, 西班牙, + 50 公里
首页 / 活动 / Petit als núvols - Experiència artística en línia
Petit als núvols -  Experiència artística en línia

Petit als núvols - Experiència artística en línia

WITH CHILDREN
Teatre Auditori Sant Cugat
Sant Cugat del Vallès
10.00
买票
日期和时间
描述
地点位置

«Petit als núvols - Experiència artística en línia»

28
十一月
星期六 星期-上午12:00
十一月, 2020
十一月 28 星期-上午12:00
上午12:00
Carrer Gabriel Ferrater, 08195, Sant Cugat del Vallès, Catalonia, Spain
Tickets from €10

描述

从11月14日至29日 小在云中是节日的网上节目,其中最小的包括三个在线艺术体验,看到和参与与家庭的小家伙在家里。我们建议的三个经验是:蠕虫,在动物宗教公司拉东拉的地平线,由大卫Ymbernón探索丛林,公司大弹跳者你可以查阅每个活动的信息AQU͠代码还允许您访问观看会议的需求第五届国际艺术会议幼儿由专家在艺术创作世界幼儿。票证是一个代码,允许您通过网络访问所有这些材料。您也可以在这里查阅教师和专业人士的数字建议