Spain, € | ZH
+ 添加活动
马德里, 马德里社区, 西班牙, + 50 公里
首页 / 活动 / Petit als núvols - Experiència artística en línia
Petit als núvols -  Experiència artística en línia

Petit als núvols - Experiència artística en línia

WITH CHILDREN
Teatre Auditori Sant Cugat
Sant Cugat del Vallès
10.00
买票
日期和时间
描述
地点位置

«Petit als núvols - Experiència artística en línia»

19
十一月
星期四 星期-下午12:00
十一月, 2020
十一月 19 星期-下午12:00
下午12:00
Carrer Gabriel Ferrater, 08195, Sant Cugat del Vallès, Catalonia, Spain
Tickets from €10

描述

从11月14日至29日 小在云中是节日的网上节目,其中最小的包括三个在线艺术体验,看到和参与与家庭的小家伙在家里。我们建议的三个经验是:Cuc,从动物宗教公司拉东拉拉的地平线,由大卫YmbernánExpandint la丛林,公司大弹跳者你可以参考每个活动的信息AQU͠代码还允许您访问在第五届国际艺术会议的信,由专家在幼儿艺术创作的世界。该条目是一个代码,允许您通过 Web 访问所有这些材料。您也可以在这里查阅教师和专业人士的数字建议